ثبت و تخصیص دستگاه بسیار محبوب NEXGO G3 در سامانه امید سپه فقط در عرض یک تا دو روز کاری امکان پذیر است.ارائه نمایندگی فروش و پنل ثبت به تعداد محدود