پس از اطمینان از دستگاه مورد نیازتون و بعد از پرداخت مبلغ دستگاه . فیش واریزیتون رو به شماره کارشناس فروش و ثبت تکفروشی واتس آپ کنید.

کارشناس ثبت: 09140070017 و تلفن ثابت 6523532

آدرس: تهران , خیابان ستارخان , مابین خیابان شادمهر و خیابان بهبودی , روبروی مجتمع مسکونی ستارخان , پلاک 282 طبقه اول کدپستس : 1456974544