Slide همراه پرداز پیشرو در نظام بانکداری مدرن
نماینده رسمی PSP در ایران شرکت همراه پرداز فن آموز با شماره ثبتی 543934 و شناسه ملی 14008462643 در ارتباط با بازرگانی واردات و تولید دستگاههای پوز فعالیت دارد و ضمنا با توجه به دارا بودن درگاه ثبت و تخصیص دستگاههای پوز , امکان جذب نماینده فروش و ویزیتور با امکانات زیر ساختی از قبیل پنل ثبت در اختیار و پرداخت سود تراکنش میباشد. قراردادهای منعقد شده با نمایندگان به سه شکل است: آدرس شرکت:
دفتر بازرگانی : تهران میدان ونک , خیابان گاندی جنوبی , خیابان 21 , پلاک 26 ,ساختمان پزشکان طبقه چهارم واحد 10 کدپستی : 1517863433 تلفن ; 88770613 --------88668378
رئیس هیات مدیریه: خانم حدیث کاظمینی : 09140913118
مدیر عامل : رامین تاج گردون
09120404424
الف – قرارداد همراه با سود تراکنش که در این صورت نماینده موظف به حداقل فروش 100 عدد در شهرهای کوچک و 200 عدد درمراکز استانها در طول یکماه و یا معدل فروش یکساله میباشد.
ب-قرارداد فروش زیر آمار حالت الف , که در این صورت نماینده فقط از فروش و بازرگانی منتفع خواهد شد.
ج- قراردادی که در آن نماینده اقدام به راه اندازی دستگاههایی که در انبار همراه پرداز نبوده بنماید که در آنصورت موظف به ارسال تعهد پشتیبانی تک تک دستگاهها که در بخش فرمها موجود است مینماید.